კოლეჯის ადმინისტრაცია

N თანამდებობა სახელი, გვარი საკონტაქტო ინფორმაცია
1
თელავის განყოფილების მენეჯერი
ჯეინაზი შარმაზანაშვილი
jeinazisharmazanashvili@gmail.com
2
ხარისხის მართვის სპეციალისტი
ლიანა იობაშვილი
iobashvili@yahoo.com
3
სასწავლო პროცესის მართვის სპეციალისტი
ნაირა ორკოდაშვილი
nairaorkodashvili@gmail.com
4
სასწავლო პროცესის მართვის სპეციალისტი
მარი ებელაშვილი
mebelashvili@bk.ru
5
ბიბლიოთეკარი
მაია ძულიაშვილი
mmaia3601@gmail.com

პროფესიული პროგრამები

პროფესიული მასწავლებლები