ფანასკერტელი განაგრძობს განვითარებას!
მიმდინარე წლის 28 იანვარს, ავტორიზაციის საბჭოს ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით, ქ. თელავის განყოფილებაში, საზოგადოებრივმა კოლეჯმა ფანასკერტელმა მოიპოვა უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ფარმაციის (სააფთიაქო) განხორციელების უფლება და გაიზარდა
უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის საექთნო განათლების პროფესიული სტუდენტების მისაღები ნებადართული ზღვრული ოდენობა. კოლეჯის ადმინისტრაცია მადლობას უხდის ყველა იმ თანამშრომელს, რომელთა თავდაუზოგავი შრომის შედეგსაც წარმოადგენს აღნიშნული მიღწევა! https://eqe.ge/ka/decisions/12067/show https://eqe.ge/ka/decisions/12068/show
2022 სასწავლო წლისთვის, ფანასკერტელის ქ. თელავის განყოფილებაში შესაძლებელია შემდეგი საგანმანათლებლო პროგრამების დაუფლება: ფარმაცია; საექთნო განათლება; აღმზრდელი; საოფისე საქმე
მოდი! ისწავლე! დასაქმდი!