საგამოცდო-სივრცე​

ტერმინოლოგია და დოკუმენტაცია საექთნო

სწავლის შედეგი 1. ტერმინოლოგია და დოკუმენტაცია საექთნო საქმეში; საექთნო განათლებაt.ly/NUFcN 

სწავლის შედეგი 2. ტერმინოლოგია და დოკუმენტაცია საექთნო საქმეში; საექთნო განათლება t.ly/YO7rd 

გადაბარება! სწავლის შედეგი 1. გერონტოლოგია და გერიატრიის საფუძვლები; საექთნო განათლება t.ly/OI0-4

გადაბარება! სწავლის შედეგი 2. გერონტოლოგია და გერიატრიის საფუძვლები; საექთნო განათლება t.ly/EiZVF

გადაბარება! სწავლის შედეგი 1.კურიკულუმის რაობის გაცნობიერებაtestmoz.com/13803578

გადაბარება! სწავლის შედეგი 2. კურიკულუმის მოდელების შედარებაtestmoz.com/13803582

გადაბარება! სწავლის შედეგი 3. საქართველოში არსებული ადრეული განათლების კურიკულუმების ანალიზიtestmoz.com/13803584

გადაბარება! სწავლის შედეგი 1.ანატომიისა და ფიზიოლოგიის ბაზისური პრინციპების განმარტებაtestmoz.com/13801450

სწავლის შედეგი 2. საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის განმარტებაtestmoz.com/13801452

გადაბარება! სწავლის შედეგი 3. ანატომია – ფიზიოლოგია ; საექთნო განათლებაtestmoz.com/13801454

გადაბარება! სწავლის შედეგი 4. ანატომია – ფიზიოლოგია ; საექთნო განათლებაtestmoz.com/13801456

გადაბარება! სწავლის შედეგი 5. ანატომია-ფიზიოლოგია; საექთნო განათლებაtestmoz.com/13801448

გადაბარება! სწავლის შედეგი 6. ლიმფური და იმუნური სისტემის განმარტებაtestmoz.com/13801458

გადაბარება! სწავლის შედეგი 7. ანატომია- ფიზიოლოგია; საექთნო განათლებაtestmoz.com/13801626