საიდან გაიგეთ ჩვენი კოლეჯის შესახებ?

Loading ... Loading ...

ინფორმაცია აპლიკანტებისათვის

 •       პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხვისთვი არსებობს ორი გზა:  გასაუბრებით და ტესტირებით;
 •       პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია იწარმოებს ბმულზე www.vet.emis.ge ;
 •       მე-5 დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვა იწარმოებს სსიპ-შეფასებისა და გამოცდე
  ბის ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული ერთიანი პროფესიული ტესტირებით. ტესტის ნიმუშები იხილეთ შემდეგ ბმულზე: https://naec.ge/?fbclid=IwAR1m1Q_jWgBdrYxPPV81RM0KF6Zy3X3G-AJ60fxEvqTBnuC4AJaBqb0im8U#/ge/post/2448
 •                       მე-5 დონის პროგრამებია: საექთნო განათლება, ფარმაცია, აღმზრდელი;
 •       მე-4 და მე-3 დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვა იწარმოებს საზოგადოებრივი კოლეჯი ფანასკერტელის მიერ ორგანიზებული შიდა შერჩევის – სამოტივაციო გასაუბრების საფუძველზე;
 •                      მე -4 დონის პროგრამაა: საოფისე საქმე და საოფისე საქმე  (ინტეგრირებული)
 •                      მე-3 დონის პროგრამებია: ინფორმაციის ტექნოლოგია, საფიანასო სერვისები
 •       სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროგრამებია: საექთნო განათლება, ფარმაცია, აღმზრდელი და ინფორმაციის ტექნოლოგია
 •       თვითდაფინანსება ვრცელდება შემდეგ პროგრამებზე: საოფისე საქმე და საფინანსო სერვისები
 •       საზოგადოებრივი კოლეჯი ფანასკერტელის მიერ 2021 წლის მიღებისთვის განსახორციელებელი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით:
ქ. თბილისი ქ. თელავი
საექთნო განათლება საექთნო განათლება
აღმზრდელი აღმზრდელი
ფარმაცია საოფისე საქმე
საოფისე საქმე (ინტეგრირებული)
საფინანსო სერვისები
ინფორმაციის ტექნოლოგია

 

moconebuli logo

 

დეტალური ინფორმაცია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებ გვერდზე – პროფესიული სწავლების გრაფაში. სხვა სასარგებლო ინფორმაცია პროცედურებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ გრაფაში – შვენს შესახებ;

კოლეჯის ადმინისტრაცია ყოველთვის მზადაა უპასუხოს ნებისმიერ შეკითხვებს იხ. ჩვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ჩვენივე ვებ გვერდზე.

 

სრულწლოვანმა აპლიკანტებმა პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოსაპოვებლად უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

 1. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ატესტატი ან ცნობა სკოლიდან ატესტატის მიღებამდე ან დიპლომი)
 2. პირადობის მოწმობის ასლი

არასრულწლოვანმა აპლიკანტებმა პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოსაპოვებლად უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

 1. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ატესტატი ან ცნობა სკოლიდან ატესტატის მიღებამდე ან დიპლომი)
 2. კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლი
 3. დაბადების მოწმობის ასლი
 4. მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი

 

prog


იანვარი 2022
« ნოე    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31